Disclaimer

Disclaimer – Juridische kennisgeving
De informatie en het aanbod aan accommodatie, excursie, autohuur, vluchten en andere reis- en verblijfonderdelen op deze website wordt door Gemsbok Reizen met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Alle informatie is echter vrijblijvend, zodat aan de gegevens op de website geen rechten kunnen worden ontleend. Aan de (on)juistheid van informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Gemsbok Reizen, in samenwerking met partners & leveranciers wijzen elke garantie, voorwaarden en aansprakelijkheid af voor zowel directe of indirecte schade, evenals bijzondere schade, incidentele schade of gevolgschade die op enigerlei wijze samen zou kunnen hangen met het gebruik van de betreffende website ongeacht de gebruiker van de site. Als voorwaarde voor het gebruik (waaronder tot zich nemen van informatie, maken van reserveringen enzovoorts) van deze website verklaart de gebruiker dat hij of zij Gemsbok Reizen vrijwaart tegen alle aansprakelijkheidstellingen, eventuele (juridische) kosten of schadevergoedingen die zouden kunnen voortvloeien of samen kunnen hangen met het gebruik door de gebruiker van deze website.

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze website berusten bij Gemsbok Reizen. Het is niet toegestaan zonder toestemming van Gemsbok Reizen de informatie vermeld op de website te verveelvoudigen of openbaar te maken voor (commercieel) gebruik. Op de foto’s en informatie berusten auteursrechten en deze mogen niet gereproduceerd worden zonder toestemming van de auteur. Het maken van printscreens of andersoortige reproductie of prints is niet toegestaan tenzij via de toegestane manieren op de betreffende site.
Gemsbok Reizen krijgt regelmatig foto- en informatiemateriaal aangeleverd van derden en aanvaart geen enkele aansprakelijkheid omtrent het juridische eigendom van deze foto’s of de weergave of eigendom van de tekstuele weergave. Indien een persoon of instantie van mening is dat een foto of informatie ten onrechte wordt gebruikt of vermeld of onjuist wordt gebruikt of vermeld, kan dit worden gemeld via info@gemsbok.nl. Gemsbok Reizen stelt naar aanleiding van deze melding een onderzoek in en zal zo nodig de informatie verwijderen of aanpassen. Aan de melding van foutief gebruik of aan de weergave van de betreffende informatie of foto op onze site kunnen geen financiële rechten worden ontleend.

Via deze website kunt u op verschillende wijze persoonsgegevens achter laten. Indien u van deze gelegenheid gebruik maakt, worden uw relevante persoonsgegevens door Gemsbok Reizen geregistreerd. Gemsbok Reizen gaat vertrouwelijk met uw gegevens om. Uw gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld en wij houden rekening met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Januari 2011

Fotogalerij

Namibië!

  • Inzoomen
  • Inzoomen
  • Inzoomen
  • Inzoomen
  • Inzoomen
  • Inzoomen
  • Inzoomen
  • Inzoomen

Nieuwsbrief

Vul hier uw e-mailadres in om uzelf in te schrijven voor de Op Reis Naar nieuwsbrief: