Landkaart  

Centraal Namibië

Namibië > Centraal Namibië >

Flash map.
Streken in "Centraal Namibië": Centraal Oost - Centraal Zuid - Kalahari-Noord - Noord van Windhoek - West van Windhoek - Windhoek Regio

Alles over

Centraal NamibiëDe streek rondom Windhoek wordt Centraal Namibië genoemd. Een benaming die zowel refereert aan de geografische centrale ligging van de streek binnen het land, als aan de positie van Windhoek, de belangrijkste plaats van het land in economisch, financieel en politiek opzicht.
Centraal Namibie wordt grotendeels gevormd door een hoger gelegen plateau dat bestaat uit bergen en kloven, graslanden en savanne waar boerenbedrijven met vee, maar ook jachtfarms, de belangrijkste activiteit vormen. Vanwege de hogere ligging is het in deze streek meestal een paar graden koeler; de winteravonden zijn zelfs koud.

Economisch en politiek hart
Het gebied bestrijkt in feite het economische en politiek centrum van het land met ondermeer de provincie Khomas, de kleinste bestuurlijke regio van Namibië, die wel het meest dichtbevolkt is van alle provincies. Op ruim 36.000 km2 woont een populatie van 260.000 inwoners. De bevolkingsdichtheid komt daarmee op 6,8 per km2. Vanzelfsprekend komt dit voornamelijk doordat de hoofdstad Windhoek in deze regio ligt. Engels, Afrikaans en Oshiwambo zijn de talen die hier gesproken worden.

Regio's in Centraal Namibië
Er bestaat nog veel onduidelijkheid over de precieze grenzen van Centraal Namibië. Sommigen rekenen de Erongo Bergen (ten noorden van de B2 tussen Okahanja en Swakopmund) tot Centraal Namibië, anderen kiezen ervoor deze bergen bij de Kustprovincie of Zuid-Damaraland in te delen. Als u de verschillende locaties op deze website vergelijkt met andere reisatlassen over Namibië kunt u daarom verschillen tegenkomen.
Een belangrijke regio is natuurlijk Windhoek regio met de hoofdstad Windhoek. Ten oosten richting Botswana en zuidoosten van Windhoek tot iets zuidwaarts van Mariëntal strekt zich de Kalahari uit. Diverse guestfarms hebben hier hun deuren geopend met ondermeer wandelsafari's (soms met Bushman) en jeepsafari's als specialiteit. Aan de westzijde van Windhoek strekt het hoogland met graslanden zich uit en kronkelt via een aantal mooie passen met vergezichten (C26, Kupferpass) naar de Namib.
Voor uw rit vanaf Windhoek naar de Namib kunt u uit verschillende routes kiezen. De eerste leidt u via de geasfalteerde B1 door Rehoboth en Mariental waarna u gravel gaat rijden. De andere route brengt u vanuit Windhoek direct op gravel over de Kupferpass.
Deze laatste route laat u vanaf het begin kennis maken met het landschap dat zo typerend is voor Namibië: vergezichten, zand, lichte begroeiing en weinig bewoners. De contouren van de farms zijn te zien: overal ziet u stukken afgerasterd land, maar de begroeiing is spaarzaam gras met hier en daar een acacia. Slechts zo nu en dan komt u een andere automobilist tegen, meestal zo om het half uur. Misschien moet u even wennen aan het landschap, misschien steelt de omgeving direct uw hart. Neem in elk geval de tijd om u te oriënteren en zich in te leven in uw omgeving.


Geschiedenis rond Centraal Namibië
In de geschiedschrijving over Centraal Namibië neemt de van oorsprong Zuid-Afrikaanse Khoisan Jonker Afrikaner een belangrijke plaats in. Jonker Afrikaner wordt gezien als de stichter van Windhoek. Helaas is die situatie niet zonder bloedvergieten tot stand gekomen.
Jonker Afrikaner leefde van oudsher rondom Tulbagh in de Winterhoekbergen in de West Kaap van Zuid-Afrika. Zijn familie raakte haar grond echter kwijt en werd min of meer als slaaf te werk gesteld. Bij geen enkele gouverneur of instantie vond de familie een luisterend oor of helpende hand. Jonker Afrikaner ontwikkelde door deze gebeurtenissen een enorme haat tegenover de blanken en hij besloot in 1793 om de Kaap te verlaten. Hij trekt met groepjes Khoi Khoi, Khoisan en Kleurlingen - die inmiddels Oorlam werden genoemd - de Oranjerivier over naar het zuiden van Namibië waar de nederzetting Blydeverwacht of Afrikanerkraal werd gesticht.
In dit gebied leefde voornamelijk groepjes Nama. De Oorlam en Nama deelden dezelfde voorouders en taal, ook al beheersten de Oorlam daarnaast tevens het Engels en Afrikaans. In de jaren voor 1800 was er voldoende ruimte voor al deze groepjes Khoi zodat het samenleven zeker tien jaar lang vreedzaam ging.

Trek noordwaarts
Zo rond 1800 werd het lastiger om het land te verdelen omdat steeds meer Oorlammensen de rivier overstaken. Schermutselingen over en weer leidden in 1840 tot een overeenkomst tussen Jonker Afrikaner en Chief Oaseb van de Nama. De Nama bleven in het zuidelijke deel, te samen met enkele Oorlamfamilies. Het midden van Namibië, tussen de rivieren Kuiseb en Swakop (tot aan de Waterberg), werd als Oorlam-land toegewezen. Op de grenzen van het gebied stuitte Jonker Afrikaner op groepjes Herero die zich vooral ten noorden van de Swakoprivier bevonden. Toen de Herero na een droge periode zuidwaarts wilden trekken, werd hun komst bloedig afgeslacht. Jonker Afrikaner stond bekend om zijn goede oorlogsuitrustig met (witte) paarden en geweren. In 1835 vocht Jonker zo drie bloedige oorlogen uit, roeide zijn tegenstanders uit en nam al hun vee in beslag.

Ook schermutselingen met de Nama kwamen steeds vaker voor. Onderhandelingen waren nodig om de groepen vreedzaam naast elkaar te laten leven. In 1840 sloot Jonker daadwerkelijk een overeenkomst met de Nama waarna hij
bij de warmwaterbronnen van /Ai/Gams (vuurwater; de / tekens komen uit de Khoi taal) - het huidige Klein Windhoek stichtte. Jonker zelf noemde de plaats Winterhoek, waarschijnlijk als herinnering aan zijn familieplaats in de Winterhoekbergen. Later wijzigde de naam in Windhoek.

Herero verdrijven Nama zuidwaarts
Vanaf 1800 trekken missionarissen van de London Missionary Society and Duitse Rhenish en Lutheraanse missie het binnenland van Namibië in. Dat brengt grote veranderingen met zich mee. Naar hun eigen gewoontes bouwen de missionarissen kerkjes en stichten er woongemeenschappen om heen. Ze worden daarmee vaste focuspunten voor de rondtrekkende stammen. Het duurt niet lang voordat de missieposten een belangrijke functie innemen binnen het handelsverkeer, ook voor de locale stammen. Vooral wapens, munitie en alcohol gingen gretig over de toonbank. Deze ontwikkeling trok, vooral vanaf 1850, handelaren en jagers aan die in het binnenland van Namibië een toekomst zagen.
De veiligheidssituatie was evenwel verre van stabiel. Vooral de jaren 50 en 60 stonden bol van conflicten tussen diverse stammen. Nadat in 1861 Jonker Afrikaner stierf en zijn oudste zoon in 1863 gedood werd bij een overval en later diens zoon Jan Jonker in 1969 zware verliezen leed, kwam er enige rust over het land. De ontdekkingsreiziger Andersson had inmiddels een handelspost gevestigd in Otjimbingwe (tussen Walvis Bay en Windhoek) waar hij een mijnbedrijf opende. Hij sloot vrede met de Herero's in het noorden en oosten en samen bevochten ze rond 1870 de Afrikaner Nama's en Oorlam rond Windhoek. De Afrikaners werden zuidwaarts verdreven voorbij Rehoboth en de Herero's werden de nieuwe inwoners van Windhoek. Deze nieuwe situatie had tot gevolg dat de Afrikaners (die op dat moment weer bestonden uit diverse groepen zoals de Bastaards, Witboois, Swartboois, de Blondelswarts, de Topnaars en de Rode Nasie) de bewoners werden van Zuidelijk Namibië met de Bastaards in Rehoboth als een buffer tussen de Nama/Afrikaners in het diepe zuiden en de Herero in Centraal Namibië.

Duitse periode
Vanaf 1889 kwamen de eerste 21 Duitse soldaten naar Namibië die zich in een nieuw fort in Windhoek verschansten. De macht werd door de Duitsers vooral in stand gehouden door een verdeel-en-heers politiek. De Duitsers sloten dan weer een pact af met de Nama's, dan weer met de Herero's en moedigden ondertussen beide partijen aan met elkaar in conflict te blijven. Breekpunt in deze situatie vormde de dood van Maherero, de hoofdman van de Herero's in 1890. Samuel Hamarero volgde hem op wat de Duitsers de gelegenheid gaf hun politieke macht verder te versterken. Ondertussen namen kolonisten het land in beslag of kochten het op tegen lage prijzen van de Nama's of Herero's. De Duitse overheersing in Duits Zuid-West Afrika was een feit.
In de beginjaren van de 20e eeuw kwamen steeds meer stammen in verzet tegen de Duitse overheersing. De Herero's deden een poging om het Duitse leger te verslaan, maar werden op 11 augustus 1904 totaal verslagen en verdreven naar de Kalahari. De Nama, Witbooi en andere stammen wilden eerst niet meedoen, maar besloten daarna zich te verenigen in een strijd. Hun guerilla campagne was wel effectief, maar kon de Duitsers niet verdrijven. In 1905 werd voorman Hendrik Witbooi gedood en dat betekende feitelijk de nederlaag van alle locale stammen.

In de beginjaren van de 20e eeuw kwamen steeds meer stammen in verzet tegen de Duitse overheersing. De Herero's deden een poging om het Duitse leger te verslaan, maar werden op 11 augustus 1904 totaal verslagen en verdreven naar de Kalahari. De Nama, Witbooi en andere stammen wilden eerst niet meedoen, maar besloten daarna zich te verenigen in een strijd. Hun guerilla campagne was wel effectief, maar kon de Duitsers niet verdrijven. In 1905 werd voorman Hendrik Witbooi gedood en dat betekende feitelijk de nederlaag van alle locale stammen.

Modern Namibië
In het moderne Namibië is Windhoek de hoofstad van een democratisch land met een president als staatshoofd die hier tevens woont. Windhoek is voor geheel Namibië een belangrijke spil omdat deze stad allerlei voorzieningen heeft die elders niet gevonden worden zoals de belangrijkste scholen, de (enige) universiteit, de meeste hoofdkantoren en winkels van betekenis. U zult regelmatig horen dat kinderen op school zitten in Windhoek, ook al betekent dit een (wekelijkse) rit van 550 kilometer. Boodschappen doen betekent soms een rit van 175 kilometer omdat Windhoek nu eenmaal de dichtstbijzijnde stad is met benodigde voorzieningen. Voor Nederlanders en Belgen zijn dit verbazingwekkende verhalen, maar Namibiërs zijn gewend aan deze grote afstanden over gravelwegen.

Windhoek - Gobabis: 210 km
Windhoek - Mariëntal: 265 km
Windhoek - Keetmanshoop: 495 km
Windhoek - Lüderitz: 8350 km
Windhoek - Etosha: 550 km
Windhoek - Swakopmund: 350 km
Windhoek - Sossusvlei:

Fotogalerij

Namibië!

  • Inzoomen
  • Inzoomen
  • Inzoomen
  • Inzoomen

Nieuwsbrief

Vul hier uw e-mailadres in om uzelf in te schrijven voor de Op Reis Naar nieuwsbrief:

Highlights

Higlights in Centraal Namibië Windhoek Kalahari Tips
  • Maak lange wandelingen en leer de voetsporen van de natuur kennen op een farm in de Kalahari
  • Rijdt de pittoreske Kupferpass (C26) en geniet van de vergezichten. We raden u aan wel voorzichtig te rijden.
  • Maak een stadswandeling door Windhoek en boek een trendy guesthouse.
  • Nog geen zin in de drukte van een stad? Boek een guestfarm buiten het centrum, bijvoorbeeld in Khomas Hochland Mountains.
In het eerste weekend van april gaat de wintertijd in: UTC +1. Op de 1e zondag van september wordt de zomertijd weer aangehouden, UTC +2. De tijd in Caprivi is gedurende het hele jaar UTC+2.

Provincies

Namibië!

Interessante links